ประกาศ

ระเบียบ

ข้อมูลอื่น ๆ

บุคลากร

ติดต่อเรา

กระดานสนทนา
    ชื่อล็อคอิน :        รหัสผ่าน :       
     
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด วประจำปีงบประมาณ 2554
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ชุดทดลองควอนตัมออปติกส์(อนุภาคโฟตอนเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด
ปประกาศสอบราคาระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมลานจอดรถ อาคารบุนนาค คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศสอบราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายใน ชั้น 2 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 1 ประจำปี 2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารยิมเนเซี่ยม 1 จำนวน 1 รายการ
ประกาศจ้างทำเข็มวิทยฐานะ จำนวน 1 รายการ
ประกาศจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 1 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคา ครุภัณฑ์ประจำอาคาร 2 รายการ 1.ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 1 รายการ 2.ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยการสังเคราะห์พอลิเมอร์และวัสดุเฉพาะทาง 1 รายการ
ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำอาคารและวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ดูทั้งหมด... 
ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ
จำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 599 รายการ
จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 156 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 57 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 127 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 283 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบัสโดยสารแบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ Laser Dropper Vibrometer และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตของงาน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ชุด
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ รายการ ชุดปฏิบัติการทางปิโตรเคมี
ร่างขอบเขตของงานชุดปฏิบัติการทางปิโตรเคมี จำนวน 2 ชุด
ร่างขอบเขตของงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ รายการคอมพิวเตอร์ 150 เครื่อง
ประกาศร่างรายละเอียดครุภัณฑ์การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 150 เครื่อง
ร่างขอบเขตงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)
ร่างขอบเขตงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างขอบเขตงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ดูทั้งหมด... 
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดเชื่อมต่อ PE,PB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
ประกาศผลการสอบราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เชิงคำนวณ
ผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้รับฝากสิ่งของ จำนวน 8 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ LCD จำนวน 1 เครื่อง
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์การถ่ายทำและบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
ผลการจัดจ้างพิมพ์ข่าวพระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์รายเดือน จำนวน 1 รายการ
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน จำนวน 1 ระบบ
ผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
ดูทั้งหมด... 
Copyright 2008, Information of Rector @ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang