ประกาศ

ระเบียบ

ข้อมูลอื่น ๆ

บุคลากร

ติดต่อเรา

กระดานสนทนา
    ชื่อล็อคอิน :        รหัสผ่าน :       
     
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดเชื่อมต่อ PE,PB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
ประกาศผลการสอบราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เชิงคำนวณ
ผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อตู้รับฝากสิ่งของ จำนวน 8 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ LCD จำนวน 1 เครื่อง
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์การถ่ายทำและบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
ผลการจัดจ้างพิมพ์ข่าวพระจอมเกล้าลาดกระบังสัมพันธ์รายเดือน จำนวน 1 รายการ
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน จำนวน 1 ระบบ
ผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ
ผลการจัดจ้างปรับปรุงพื้นตัวหนอนและทำโครงตาข่ายกั้นล้อมถังเก็บสำรองน้ำ อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ
Copyright 2008, Information of Rector @ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang