ประกาศ

ระเบียบ

ข้อมูลอื่น ๆ

บุคลากร

ติดต่อเรา

กระดานสนทนา
    ชื่อล็อคอิน :        รหัสผ่าน :       
     
ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ Laser Dropper Vibrometer และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตของงาน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 ชุด
ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ รายการ ชุดปฏิบัติการทางปิโตรเคมี
ร่างขอบเขตของงานชุดปฏิบัติการทางปิโตรเคมี จำนวน 2 ชุด
ร่างขอบเขตของงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ รายการคอมพิวเตอร์ 150 เครื่อง
ประกาศร่างรายละเอียดครุภัณฑ์การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 150 เครื่อง
ร่างขอบเขตงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)
ร่างขอบเขตงานเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ร่างขอบเขตงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตงานรายการ ระบบทดสอบคุณสมบัติของวัสดุสารกึ่งตัวนำด้วยแสงที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรายการ ระบบทดสอบคุณสมบัติของวัสดุสารกึ่งตัวนำด้วยแสงที่อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตงาน รายการ ชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2)
ร่างขอบเขตงานชุดปฏิบัติการแผ่นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
ร่างเอกสารประกวดราคาชุดปฏิบัติการแผ่นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2)
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 165 เครื่อง
ร่างขอบเขตงานชุดโสตทัศนศึกษาสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่2)
ร่างขอบเขตของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่อาคารต่างๆของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วการให้บริการ และรองรับ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่อาคารต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วการให้บริการ และรองรับ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ร่างขอบเขตของงานชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาชุดปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ 165 เครื่อง
ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 165 เครื่อง
ร่างขอบเขตงานชุดโสตทัศนศึกษาสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาชุดโสตทัศนศึกษาสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตของาน(TOR) รายการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ (ครั้ง 2)
ร่างขอบเขตงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแผ่นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแผ่นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
Copyright 2008, Information of Rector @ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang